vineri, noiembrie 08, 2013

How to Connect to Oracle from VBA/Excel on 32bits and Windows on 64bits


Precondtion:

Client Machine configuration: Windows on 64bits and Microsoft Office on 32bits

Stepts to configure access to Oracle from VBA/Excel

1. Download 32bit Oracle Client “ODTwithODAC121010.zip” from here http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/utilsoft-086879.html

2. Install Oracle Client, follow wizard steps, when creating tnsnames.ora specify oracle connection details

3. Add Environment User Variable with name TNS_ADMIN and value "D:\app\haneefaa110\product\12.1.0\client_1\Network\Admin " – path where the TNSNAMES.ORA file is located

4. Open ODBC 32bit version from here C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

5. Create user DNS connection with the name “wpsit32” and test the connection

6. Open Excel file

7. Go to Menu->Data->From Other Sources->From Microsoft Query, select the DNS connection from 
step 4

8. Run your SQL query

joi, octombrie 31, 2013

Test Cases Generation Script in VBA

In case you need to create many test cases which have similar steps but with some minor specific differences like specific test data,… then use the Excel File with Macro-Enabled from here tcgenerationtemplate.xlsm

1. Add the test case template in the “TC Template” tab, define the variable text through parameters [@param1], [@param2],…
2. Add test cases specific data in the “TC Data” tab, data in column 1 is for [@param1], data in column 2 is for [@param2], …
3. Select Alt+F11 to open VBA, select to run the “Test Case Generation Form” then click on “Generate Test Cases” button and test cases generation will start.
4. Go to tab “TCs” where you will see the generated test cases which can be imported in your Test Management system.

I’ve used this approach and I found it very useful.

Cum sa obtinem numarul de linii din toate fisierele dintr-un folder

Pentru a calcula numarul de linii din toate fisierele dintr-un folder rulam urmatoarea comanda din Windows command prompt:

for %i in (*.*) do find /v /c "" %i >> linescount.txt

joi, septembrie 26, 2013

Cum concatenam mai multe fisiere in un fisier in Windows

Pentru a suma/concatena continutul a mai multe fisiere *.txt din aceasi mapa in unul singur folositi urmatoare comanda din linia de comanda:

for %f in (*.txt) do type "%f" >> combined.csv

Pentru alte tipuri de fisiere schimbati in extensia corespunzatoare

duminică, iulie 07, 2013

How to title case strings in MySQL

How to Title case words in MySQL:

UPDATE person SET lastname= CONCAT( UPPER( SUBSTRING( lastname, 1, 1 ) ) , LOWER( SUBSTRING( lastname FROM 2 ) ) );

How to Title case word delimited with '-' in MySQL:

update person set lastname= CONCAT( UPPER(SUBSTRING(lastname, 1, 1)) , LOWER(SUBSTRING(lastname FROM 2 FOR (LOCATE( '-', lastname ) -1 ) ) ), UPPER(SUBSTRING(lastname FROM (LOCATE( '-', lastname ) +1 ) FOR 1 ) ) , LOWER(SUBSTRING(lastname FROM (LOCATE( '-', lastname ) +2 ) )) ) WHERE lastname LIKE '%-%'

luni, februarie 11, 2013

In jur de 300 de tineri au fost impuscati cind au vrut sa treaca prutul in Romania

...

"Cam pe la începutul lunei februarie, tot în anu 1941,
s-a format a doilea transport de lume. Tineret, bărbaţi, flăcăi,
fete şi neveste tinere, mult mai mulţi decît rîndu dintîi. S-au
pornit iarăşi să triacă graniţa în România, dară de data asta nu
li-a mărs. Au fost trădaţi. S-a găsit cineva şi i-a vîndut. Numai
ci au eşit din sat şi a fost miliţia anunţată. Au sunat îndată la
graniţă şi acolo îi aştepta de acuma. Totuşi au dat năvală şi a
trecut o mică parte, dar cei mai mulţi au fost cosiţi cu
mitraliera şi au rămas morţi şi răniţi. O parte au fost prinşi şi
luaţi la închisoare. Dintr-asta au început năcazurile. După un
timp scurt, a venit miliţia în sat şi au început să facă cercetări,
dară satul era mai mult de jumătate gol. Cum au început
cercetările de prin februarie, au ţinut pînă prin aprilie. Chema
la primărie familia din care a fugit cineva la graniţă. Părinţii la
care s-au dus copiii, nevestele la care s-au dus bărbaţii. Sta
lumia foarte cu grije şi cu frică de nenorocirile ce s-au petrecut
la graniţă. Fruntia tineretului a eşit din sat şi au rămas aproape
toţi cosiţi la graniţă. Nu mai pot să pun eu cuvinte aici cum era
lumia de amărîtă şi tristă. "

...

"Fuga în masă spre libertate, cu preţul sacrificiului
suprem, al celor peste  300 de tineri este plină de
semnificaţie. Aşadar, s-a ucis nu numai la zidul
Berlinului, s-a ucis şi la Prut."


Extras din cartea Destin bucovinean


Membri

Comentarii