joi, august 29, 2019

Search and count specific text in subfolders

Suppose you want to search for lines containing specific text then you want to see the distinct count for all words in all those lines.

1. From git-bash run the following command:

grep -r "word_to_search" ./folder_to_search_in/ | awk -F ":" '{print $2}' > result_file

2. Now run the following command on result_file produces by the command above

cat result_file | tr -s ' ' '\n' | sort | uniq -c | sort -r | awk '{ print $2, $1 }' > outuniq

3. Now file outuniq will contain the uniq words  and count for their occurance

luni, iulie 15, 2019

Permis de conducere Republica Moldova expirat/pierdut/nou lista de documente necesare!

Pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de autoritățile Republicii Moldova, este necesar de pregătit următoarele acte:
1. Forma medicală F-027 de la medicul de familie + Persoanele după 40ani tensiunea intraoculară,
2. O poză 3x4   -  este in clădirea din str. Petru Rareș 32 serviciu FOTO, prinzi rând la casă și te întorci ptr poză - prețul pentru 4poze 30 lei,
3. Certificat narcologic (str. Petru Rareș 32)    -  Prețul 59 lei, (orarul: 8.00- 15.30 , pauza de masa 12.00-12.30)
4. Cazier contravențional - (nu Judiciar) str. Iacob Hâncu 3A, nu este posibil de comandat online, 10zile - 30lei, (doar în cazul când se adauga o literă nouă în permisul vechi ori este pierdut)
5. Livret militar sau certificatul de la psihiatru,
6. Ochelarii + reteta pentru ochelari în caz că îi ai,
7. Adeverința medicală a conducătorului de vehicul emisă de IMSP "Dispensarul Municipal Dermatovenerologic" -  Strada Columna 47 - Prețul 133lei  (orarul: 8.00- 17.30, sâmbătă până la 14:00, pauza de masa 13.00-13.30)
8. Copie și Original la Buletin de Identitate,
9. Copie și Original la Permisul Vechi,
10. Copie pe ambele părți și Original la Certificatele Medicale,
11. MRU - SCCA Chișinău - mun. Chișinău, str. Salcîmilor 28 - Ghișeul nr 5
    ori la oricare dintre Centrele Multifuncționale


În cazul permisului expirat sunt necesare doar actele de la punctele 5 până la 11

luni, martie 25, 2019

Get list of children from n-depth tree

const nodes = [
  {
    Children:[{
     Children:[{
      Children:[{
       Children:[],
        NodeId: 'N1111',
        NodeNane: 'Node1111'
      },
      {
        Children:[],
        NodeId: 'N1112',
        NodeNane: 'Node1112'
      }],
       NodeId: 'N111',
       NodeNane: 'Node111'
     },
     {
       Children:[],
       NodeId: 'N112',
       NodeNane: 'Node112'
     }],
     NodeId: 'N11',
     NodeNane: 'Node11'
   },
   {
     Children:[],
     NodeId: 'N12',
     NodeNane: 'Node12'
   }],
    NodeId: 'N1',
    NodeNane: 'Node1'
  },
  {
    Children:[],
    NodeId: 'N2',
    NodeNane: 'Node2'
  },
  {
    Children:[{
        Children:[{
         Children:[{
          Children:[],
          NodeId: 'N3111',
          NodeNane: 'Node3111'
         },
        {
          Children:[],
          NodeId: 'N3112',
          NodeNane: 'Node3112'
        }],
         NodeId: 'N311',
         NodeNane: 'Node311'
        },
        {
         Children:[],
         NodeId: 'N312',
         NodeNane: 'Node312'
       }],
        NodeId: 'N31',
        NodeNane: 'Node31'
      },
      {
        Children:[],
        NodeId: 'N32',
        NodeNane: 'Node32'
      }],
    NodeId: 'N3',
    NodeNane: 'Node2'
  }
]
const getNodes = ar => {
  const node=a=>a.Children.length==0?{NodeId: a.NodeId, NodeName: a.NodeNane}:getNodes(a.Children)
  return [].concat(...ar.map(node))
}

getNodes(nodes)


ramda link

Membri

Comentarii